impost sobre societats

Sobre la minimització de la quota de l’impost sobre societats, exercici 2021


Compartim a continuació, documents amb informació relativa a la minimització de la quota de l’impost sobre societats de l’actual exercici 2021:

  • Per a les societats o grups amb una xifra de negocis anual el 2020, igual o superior a 10.000.000 euros.
  • Per a societats de dimensió reduïda, amb una xifra de negocis anual el 2020, inferior a 10.000.000 euros.

Qualsevol dubte, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres.