impuestos

Sobre el tancament comptable i fiscal de l’Exercici 2021

Amb el tancament de l’exercici 2021, a 31 de desembre de 2021, és procedent que la societat comprovi que la informació facilitada a l’Administració Tributària, a les diferents declaracions presentades oa
presentar, sigui coherent amb les dades que figuren a la seva comptabilitat.

A continuació, compartim un document amb la informació del que cal verificar.