compliance

La creixent importància del Compliance a la Unió Europea ia Espanya

Augmenten les regulacions per implementar les empreses, eines per al control efectiu del compliment normatiu. Una de les darreres, l’Ordre de Fons Europeus, exigeix que algunes entitats i societats que pretenguin rebre Fons Europeus, adoptin i apliquin certes mesures de Compliance.

A BALAÑÁ EGUÍA, us assessorem per desenvolupar plans de compliment normatiu al si de la vostra entitat.

Compartim més informació en aquest document: