model 720

Informació sobre l’obligació fiscal de les persones físiques o jurídiques, residents a Espanya, sobre els béns i els drets que puguin tenir situats a l’estranger (inclosos els països de la Unió Europea)


Les persones físiques i jurídiques que posseeixin béns i drets situats a lestranger, ho han de comunicar a l’ Administració Tributària anualment, mitjançant el model 720.

A continuació, compartim un document amb tots els detalls i informació sobre aquesta obligació fiscal. No dubteu a contactar-nos si necessiteu assessorament sobre això.