Actualitat

Actualitat
Al Reial Decret Llei 19/2021, del 5 d'octubre passat, s'han aprovat tres noves deduccions estatals de la quota de l'impost | Llegir més
Al Reial Decret Llei 17/2021 del passat 14 de setembre, es van adoptar mesures en l'àmbit de la fiscalitat energètica. | Llegir més
El passat 10 de juliol, va ser publicada al BOE, la Llei 11/2021, de mesures de prevenció i lluita contra | Llegir més
L'àmbit d'aplicació del dit impost és el territori de Catalunya. Aquest afecta les societats, persones jurídiques, domiciliades a Catalunya, i | Llegir més
A partir del 1-7-2021 s'han introduït importants modificacions en l'àmbit de la tributació dels lliuraments de béns i prestacions de | Llegir més
S’implanta un nou tribut propi de la Generalitat de Catalunya: l’Impost sobre les Emissions de Diòxid de Carboni dels Vehicles | Llegir més