Actualitat

Actualitat
El Tribunal Constitucional va dictar el passat 26 d'octubre del 2021, una Sentència en quèdeclara la nul·litat de part de | Llegir més
La Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal,publicada al BOE de | Llegir més
Compartim aquest document sobre els règims a què poden optar les empreses respecte a l'IVA aquest mes de novembre. | Llegir més
Els contribuents de l'impost sobre el valor de la producció d'energia elèctrica, aaquest mes de novembre, hauran de presentar les | Llegir més
Abans de finalitzar el present exercici de 2021, adjuntem el següent informe, on us indiquem els incentius o possibilitats, per | Llegir més
El mes de novembre vinent s'haurà de presentar el Model 232, declaració informativa de les operacions vinculades i d'operacions amb | Llegir més