Actualitat

Actualitat
El Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea (d'ara endavant, TJUE) ha acordat,en la Sentència C-788/2019, de 27 de | Llegir més
Les persones físiques i jurídiques que posseeixin béns i drets situats a lestranger, ho han de comunicar a l' Administració | Llegir més
Des del passat 11 de juliol, la Llei 11/2021 ha reduït el límit aplicable als pagaments en efectiu: El límit | Llegir més
Amb el tancament de l'exercici 2021, a 31 de desembre de 2021, és procedent que la societat comprovi que la | Llegir més
Qualsevol empresa ha de complir unes condicions mínimes de seguretat en cada reunió en línia amb els seus empleats o | Llegir més
Augmenten les regulacions per implementar les empreses, eines per al control efectiu del compliment normatiu. Una de les darreres, l'Ordre | Llegir més